Restauranten på Vesterland har åpent 1. juni - 31. august. Me tilbyr både á la carte, smårettar, selskap og bryllaup.

Kjøkenet vårt diskar opp med alt frå enkle rettar til menyar av vilt, linefanga fisk, lam eller andre spesialitetar frå Haugen gardsmat. Lokale kvalitetsråvarer gir oss høve til å setje saman spennande menyar etter sesong.

 

Vesterland  |  6854 Kaupanger  | NORWAY

Tel: (+47) 57 62 71 00

E-mail: adm@vesterland.no

vesterland.no