NB: Restauranten og kjøkkenet er julestengt frå 14. desember. Åpnar att i januar.

 

Restauranten på Vesterland held åpent mandag–torsdag, 18.00–20.00 m/dagens middag. Me tilbyr catering, selskap og bryllaup, heile året.

 

Førespurnad kan sendast til: adm@vesterland.no

Kjøkenet vårt diskar opp med alt frå enkle rettar til menyar av vilt, linefanga fisk, lam eller andre spesialitetar frå Haugen gardsmat. Lokale kvalitetsråvarer gir oss høve til å setje saman spennande menyar etter sesong.

 

Vesterland  |  6854 Kaupanger  | NORWAY

Tel: (+47) 57 62 71 00

E-mail: adm@vesterland.no

vesterland.no